Centrum Kształcenia Zawodowego jest samodzielną jednostką budżetową i realizuje zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych, wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych, a także inne zadania zlecone przez szkoły i organ prowadzący szkołę oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze

W CKZ zajęcia praktyczne odbywa młodzież z następujących szkół:
Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych w Koninie
Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie
Zespół Szkół Technicznych w Koninie
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie