Ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert i wyboru oferenta na:
„Remont pokrycia dachowego w budynku CKZ w Koninie – IV etap ”