Opiekunowie klas

Mazgajczyk Adam2 EO3Eo
Mijalski Jerzy2TI3TIA3TIB2TI/G3TI/G3TA/G
Frydryszak Łukasz2PS3PS3ZS2KM3KM
Komnata Ryszard1Ś/G1Ś/P1ZŚ/G1ZŚ/P
Perliński Marek3MT2EI3EI1ZE/G1ZE/P2ZE3ZE
Szota Bogdan1ZS2ZS3ZŚ
Szczerbiak Elżbieta1ZM3ZM
Kasprzak Zbigniew2ZŚ