Centrum Kształcenia Zawodowego realizuje zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych, wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych, a także inne zadania zlecone przez szkoły i organ prowadzący szkołę oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.

W CKZ zajęcia praktyczne odbywa młodzież z następujących szkół:

Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych w Koninie

Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

Zespół Szkół Technicznych w Koninie

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie