Egzaminy zawodowe

Centrum Kształcenia Zawodowego jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu do przeprowadzania egzaminów zawodowych w poniższych kwalifikacjach:

EGZAMINY ZAWODOWE według podstawy programowej z 2012 r.:

 • Monter-elektronik; symbol 742102
 • Montaż układów i urządzeń elektronicznych (E.5.)
 • Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych (E.6.)
 • Elektryk; symbol 741103
 • Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.7.)
 • Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.8.)
 • Elektromechanik; symbol 741201
 • Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.7.)
 • Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych; symbol 731102
 • Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych (M.16.)
 • Monter mechatronik; symbol 742114
 • Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych (E.3.)
 • Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (E.4.)
 • Operator obrabiarek skrawających; symbol 722307
 • Użytkowanie obrabiarek skrawających (M.19.)
 • Mechanik pojazdów samochodowych; symbol 723103
 • Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (M.18.)
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych; symbol 741203
 • Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (M.12.)
 • Ślusarz; symbol 722204
 • Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.)
 • Mechanik-monter maszyn i urządzeń; symbol 723310
 • Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (M.17.)
 • Technik elektronik; symbol 311408
 • Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych (E.6.)
 • Eksploatacja urządzeń elektronicznych (E.20.)
 • Technik elektryk; symbol 311303
 • Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.7.)
 • Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.8.)
 • Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (E.24.)
 • Technik mechanik; symbol 311504
 • Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (M.17.).
 • Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (M.44.).
 • Użytkowanie obrabiarek skrawających (M.19.).
 • Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.).
 • Technik mechatronik; symbol 311410
 • Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych (E.3.).
 • Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych (E.18).
 • Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (E.19.).
 • Technik pojazdów samochodowych; symbol 311513
 • Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (M.18.).
 • Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (M.12.).
 • Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (M.42.).
 • Technik informatyk; symbol 351203
 • Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12.).
 • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13.).
 • Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14.).
 • Technik teleinformatyk; symbol 351103
 • Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich (E.15.)
 • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13.)
 • Montaż i eksploatacja sieci rozległych (E.16.)
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; symbol 311930
 • Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (B.21.)
 • Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (B.22.)

EGZAMINY ZAWODOWE według podstawy programowej z 2017 r.:

 • Elektronik; symbol 742117
 • Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych (EE.03.)
 • Elektryk; symbol 741103
 • Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (EE.05.)
 • Elektromechanik; symbol 741201
 • Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (EE.04.)
 • Kierowca mechanik; symbol 832201
 • Eksploatacja środków transportu drogowego (AU.04.)
 • Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych; symbol 731102
 • Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych (MG.16.)
 • Mechanik motocyklowy; symbol 723107
 • Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych (MG.23.)
 • Mechatronik; symbol 742118
 • Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych (EE.02.)
 • Operator obrabiarek skrawających; symbol 722307
 • Użytkowanie obrabiarek skrawających (MG.19.)
 • Mechanik pojazdów samochodowych; symbol 723103
 • Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (MG.18.)
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych; symbol 741203
 • Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (MG.12.)
 • Ślusarz; symbol 722204
 • Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (MG.20.)
 • Mechanik-monter maszyn i urządzeń; symbol 723310
 • Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (MG.17.)
 • Technik elektronik; symbol 311408
 • Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych (EE.03.)
 • Eksploatacja urządzeń elektronicznych (EE.22.)
 • Technik elektryk; symbol 311303
 • Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (EE.05.)
 • Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (EE.26.)
 • Technik mechanik; symbol 311504
 • Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (MG.17.)
 • Użytkowanie obrabiarek skrawających (MG.19.)
 • Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (MG.20.)
 • Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (MG.44.)
 • Technik mechatronik; symbol 311410
 • Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych (EE.02.)
 • Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (EE.21)
 • Technik pojazdów samochodowych; symbol 311513
 • Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (MG.18.)
 • Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (MG.12.)
 • Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (MG.43.)
 • Technik informatyk; symbol 351203
 • Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci (EE.08.)
 • Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych (EE.09.)
 • Technik teleinformatyk; symbol 351103
 • Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych (EE.10.)
 • Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi (EE.11.)
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; symbol 311930
 • Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (BD.17.)
 • Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (BD.18.)
 • Technik transportu drogowego; symbol 311927
 • Eksploatacja środków transportu drogowego (AU.04.)
 • Organizacja przewozu środkami transportu drogowego (AU.69.)
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej; symbol 311943
 • Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych (AU.54.)
 • Drukowanie cyfrowe i obróbka druków (AU.55.)