Egzaminy zawodowe

Centrum Kształcenia Zawodowego jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu do przeprowadzania egzaminów zawodowych w poniższych kwalifikacjach:

branża elektroenergetyczna (ELE)

 • Elektromechanik; symbol 741201
 • Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych (ELE.01.)
 • Elektryk; symbol 741103
 • Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (ELE.02.)
 • Technik elektryk; symbol 311303
 • Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (ELE.02.)
 • Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (ELE.05.)
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; symbol 311930
 • Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (ELE.10.)
 • Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (ELE.11.)

branża elektroniczno-mechatroniczna (ELM)

 • Automatyk; symbol 731107
 • Montaż uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej (ELM.01.)
 • Elektronik; symbol 742117
 • Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych (ELM.02.)
 • Mechatronik; symbol 742118
 • Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych (ELM.03.)
 • Technik automatyk; symbol 311909
 • Montaż uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej (ELM.01.)
 • Eksploatacja układów automatyki przemysłowej (ELM.04.)
 • Technik elektronik; symbol 311408
 • Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych (ELM.02.)
 • Eksploatacja urządzeń elektronicznych (ELM.05.)
 • Technik mechatronik; symbol 311410
 • Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych (ELM.03.)
 • Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (ELM.06)

branża mechaniczna (MEC)

 • Mechanik-monter maszyn i urządzeń; symbol 723310
 • Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (MEC.03.)
 • Operator obrabiarek skrawających; symbol 722307
 • Użytkowanie obrabiarek skrawających (MEC.05.)
 • Pracownik pomocniczy mechanika; symbol 932916
 • Montaż i obsługa prostych elementów maszyn i urządzeń (MEC.06.)
 • Pracownik pomocniczy ślusarza; symbol 932917
 • Wykonywanie i naprawa elementów wyrobów oraz prostych części maszyn, urządzeń i narzędzi (MEC.07.)
 • Ślusarz; symbol 722204
 • Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (MEC.08.)
 • Technik mechanik; symbol 311504
 • Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (MEC.03.)
 • Użytkowanie obrabiarek skrawających (MEC.05.)
 • Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (MEC.08.)
 • Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (MEC.09.)

branża motoryzacyjna (MOT)

 • Elektromechanik pojazdów samochodowych; symbol 741203
 • Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych (MOT.02.)
 • Mechanik motocyklowy; symbol 723107
 • Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych (MOT.04.)
 • Mechanik pojazdów samochodowych; symbol 723103
 • Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych (MOT.05.)
 • Technik pojazdów samochodowych; symbol 311513
 • Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych (MOT.02.)
 • Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych (MOT.05.)
 • Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (MOT.06.)

branża poligraficzna (PGF)

 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej; symbol 311943
 • Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych (PGF.04.)
 • Drukowanie cyfrowe i obróbka druków (PGF.05.)

branża teleinformatyczna (INF)

 • Technik informatyk; symbol 351203
 • Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci komputerowych (INF.02.)
 • Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych (INF.03.)
 • Technik programista; symbol 351406
 • Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych (INF.03.)
 • Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji (INF.04.)
 • Technik teleinformatyk; symbol 351103
 • Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi (INF.07.)
 • Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi (INF.08.)

branża transportu drogowego (TDR)

 • Kierowca mechanik; symbol 832201
 • Eksploatacja środków transportu drogowego (TDR.01.)
 • Technik transportu drogowego; symbol 311927
 • Eksploatacja środków transportu drogowego (TDR.01.)
 • Organizacja przewozu środkami transportu drogowego (TDR.02.)